ورود ثبت

آشنایی با قوانین بیمه و تامین اجتماعی

اطلاعات تکميلي

  • استاد: آقایان یوسف جعفری و حیدر ملکی
  • تاریخ برگزاری: 98/11/08
آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره 535 کدپستی :6715664551

تلفن: 38228151(083)-38228141(083)- 38228131 (083)

پست الکترونیکی اتاق: info@krccima.ir

سامانه پیام کوتاه: 100051010
telegram_k telegram_r telegram_id