ورود ثبت

آشنایی با نرم افزار کامفار

اطلاعات تکميلي

  • استاد: آقای دکتر حسین ساعی نیک
  • تاریخ برگزاری: 98/11/20-19
آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره 535 کدپستی :6715664551

تلفن: 38228151(083)-38228141(083)- 38228131 (083)

پست الکترونیکی اتاق: info@krccima.ir

سامانه پیام کوتاه: 100051010
telegram_k telegram_r telegram_id