ورود ثبت

آشنایی با کلیات مالیات های مستقیم و غیرمستقیم همراه با آخرین اصلاحات و معافیت های مالیاتی و مقررات تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

اطلاعات تکميلي

  • استاد: آقای دکتر فرهاد فلاح نژاد
  • تاریخ برگزاری: 99/04/22
آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره 535 کدپستی :6715664551

تلفن: 38228151(083)-38228141(083)- 38228131 (083)

پست الکترونیکی اتاق: info@krccima.ir

سامانه پیام کوتاه: 100051010
telegram_k telegram_r telegram_id